phpmyadmin


Konfiguracja FireFTP - pluginu przeglądarki internetowej Mozilla Firefox


1. W przeglądarce internetowej Mozilla Firefox wybieramy z menu 'Narzędzia' zakładkę 'FireFTP'.

2. Po uruchomieniu FireFTP klikamy na zakładkę 'Create an account...'
2. W oknie 'Account Manager' wypełniamy rubryki:

Account Name: fasola
Host: fasola.ug.edu.pl
Login: (nasza nazwa użytkownika)
Password: (nasze hasło)
3. Przechodzimy do zakładki 'Connection', po czym w rubryce 'Security' ustawiamy 'Auth TLS (Best)'
i klikamy 'OK'
4. W miejscu wcześniejszej zakładki 'Create an account...' pojawiła się nazwa fasola -
klikamy obok niej, na 'Connect'
6. Jeśli wszystko poszło dobrze pojawi się struktura katalogowa naszego konta.

Powrót