phpmyadmin


Stosowanie polecenia curl


Curl jest programem konsolowym. Stosujemy go za pomocą następującej składni:

# Odczytanie listy plików
curl -k --ftp-ssl --sslv3 -u {nazwa_użytkownika} ftp://fasola.ug.edu.pl/

# Ściąganie pliku
curl -k --ftp-ssl --sslv3 -u {nazwa_użytkownika} ftp://fasola.ug.edu.pl/{plik} > {plik}

# Wysłanie pliku na swoje konto
curl -k --ftp-ssl --sslv3 -u {nazwa_użytkownika} -T {plik} ftp://fasola.ug.edu.pl/

# Kasowanie pliku z konta
curl -k --ftp-ssl --sslv3 -u {nazwa_użytkownika} -Q "DELE {plik}" ftp://fasola.ug.edu.pl/

Po każdym poleceniu pojawi się prośba o hasło (można tego uniknąć wpisując w argumencie
-u {nazwa_użytkownika}:{hasło}).

Montowanie konta za pomocą curlftpfs (Linux, UNIX)


Aby zamontować własny katalog domowy w swoim systemie potrzebny będzie pakiet curlftpfs
oraz moduł fuse.

# Załadowanie modułu fuse
modprobe fuse

Montujemy według składni:

# Montowanie do katalogu /mnt/fasola
curlftpfs -o ssl,no_verify_hostname,no_verify_peer user={nazwa_użytkownika}:{hasło} \
-o uid={uid_usera_lokalnego},gid={gid_usera_lokalnego},utf8,nonempty \
fasola.ug.edu.pl /mnt/fasola

Wpis w /etc/fstab wyglądałby tak:

curlftpfs#ftp://fasola.ug.edu.pl/ /mnt/fasola fuse rw,ssl,no_verify_hostname,no_verify_peer,
user={nazwa_użytkownika}:{hasło},uid={uid_usera_lokalnego},gid={gid_usera_lokalnego},
utf8,nonempty 0 0


Powrót